Windykacja należności

Zapewne wielokrotnie spotkałeś się z przypadkiem nierzetelnego kontrahenta. Podmiot (osoba) ten świadomie odwlekał zapłatę, będąc przekonany, że mając na względzie utrzymywanie dobrych relacji handlowych (towarzyskich), nie podejmiesz żadnych kroków prawnych przeciwko niemu, w celu wyegzekwowania swojej należności. Konsekwencją takiego postępowania jest częste kredytowanie się kosztem kontrahentów przez okres znacznie przekraczający wskazany w fakturze czy rachunku. Prowadzi to do powstawania zatorów finansowych i może znacznie wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Pamiętaj, że każda należność przedawnia się, a zwlekając z podjęciem działań, jedynie tracisz kolejne pieniądze.

Aby uniknąć takiej sytuacji, oprócz usług wskazanych poniżej, proponuje Ci również skorzystanie z „Prewencyjnej Pieczęci Windykacyjnej”. Pieczęć ta jest narzędziem dyscyplinującym, a zarazem informującym kontrahenta, że pieczę nad terminowością płatności sprawuje współpracująca z Tobą Kancelaria. Często samo uświadomienie kontrahentom nieuniknionych konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie informacji o stałej współpracy z Kancelarią, jest wystarczającym środkiem zapobiegawczym. W ten sposób, niskim kosztem zabezpieczasz się przed lekceważeniem terminów płatności przez kontrahentów.

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

  • przygotowywania przedsądowych wezwań do zapłaty oraz udziału w negocjacjach z dłużnikami,
  • przygotowywania pozwów i reprezentowania Klienta w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowania Klienta i doradztwa w zakresie postępowania zabezpieczającego i klauzulowego,
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
  • usługi „Prewencyjnej Pieczęci Windykacyjnej”.
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top