Prawo umów

Umowa jest fundamentem wzajemnych relacji między jej stronami. To w oparciu o nią realizowane są marzenia, projekty i przedsięwzięcia. Niektóre z umów są krótkie i proste, niektóre zaś długie i skomplikowane, ja dbam oto, aby były zrozumiałe dla obu stron.

Setki godzin spędzonych w sądach procentuje również przy konstruowaniu treści umów. Dzięki temu zaproponowane przeze mnie rozwiązania będę nie tylko dobrze brzmieć, ale będę również sprawdzać się podczas ewentualnego sporu. Z doświadczenia wiem, że dobrze przygotowana umowa stanowi niezwykły oręż, którym będzie można posłużyć się w celu obrony Twoich praw i interesów.

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

  • przygotowywania i opiniowania wszelkich umów prawa cywilnego,
  • przygotowywania i opiniowania wszelkich umów gospodarczych,
  • uczestnictwa w negocjowaniu i zawieraniu umów,
  • pomocy w negocjowaniu i zawieraniu umów zarówno pod kątem prawnym jak i biznesowym,
  • konstruowania aneksów do umów,
  • konstruowania umów i ogólnych warunków umów w obrocie konsumenckim
  • zabezpieczania realizacji kontraktów oraz obsługi zabezpieczeń umownych i realizacji uprawnień z tytułu tych zabezpieczeń,
  • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem umów,
  • świadczenia pomocy prawnej w zakresie wszelkich sporów powstałych na tle umów.
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top