Prawo spółek

Gdy powstał już pomysł na biznes należy zastanowić się na formą jego prowadzenia. Często wybór pada na spółkę ze względu na wielorakie korzyści z tego płynące. Mogę Ci pomóc w doborze konkretnego rodzaju spółki, przy uwzględnieniu Twojej indywidualnej sytuacji biznesowej, a także w przeprowadzeniu wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy spółki oraz jej rejestracji. Świadczę również usługi w zakresie codziennego funkcjonowania spółki.

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

 • zakładania spółek, a w tym przygotowania dokumentów niezbędnych do powstania spółki prawa handlowego takich jak: umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki z o.o.
 • rejestracji spółek prawa handlowego w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • reprezentacji w postępowaniach zmierzających do wpisu spółki prawa handlowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • stałej obsługi prawnej spółek prawa handlowego,
 • sporządzania dokumentacji korporacyjnej oraz umów, regulaminów, ogólnych warunków umowy niezbędnych w bieżącej działalności spółki,
 • sporządzania dokumentów potrzebnych do zmiany umowy spółki,
 • przygotowywania i obsługi Zgromadzeń Wspólników, w tym sporządzania dokumentacji takej jak: protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 • reprezentacji spółki, jej organów i wspólników w sporach korporacyjnych,
 • reprezentacji w postępowaniach o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały, o wyłączenie wspólnika,
 • reprezentacji spółki w sporach pracowniczych,
 • obsługi dochodzenia należności (windykacja długów),
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych o rozwiązanie spółki,
 • doradztwa prawnego dotyczącego codziennego funkcjonowania spółki i jej organów.
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top