Reprezentacja w sprawach rodzinnych

Dla wielu osób rodzina jest najważniejszym elementem ich życia. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do jej rozpadu. Nie musi to jednak prowadzić do konfliktu. W wielu przypadkach nawet wówczas, możliwe jest porozumienie rodziców z zakresie niektórych spraw, takich jak alimenty, kontakty czy sprawowanie opieki nad dziećmi. Z racji na emocje towarzyszące takim postępowaniom, aby wspólnie wypracować ugodę, niezbędny jest udział osoby trzeciej, jaką jest pełnomocnik.

Niestety w sprawie o rozwód ingerencja sądu jest konieczna, choć i wówczas na jej przebieg małżonkowie mogą mieć duży wpływ. Jeżeli przed rozprawą uda się wypracować porozumienie, wyrok sądu można nazwać formalnością. 

Każda sprawa i każda sytuacja rodzinna jest inna. Ze swojej strony oferuję kompleksową pomoc we wszystkich sprawach rodzinnych, takich jak rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, kontakty z dziećmi, alimenty, władza rodzicielska.

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

  • przygotowania strategii procesowej,
  • reprezentowania przed sądami, m.in. w sprawach o rozwód, separację, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów, pieczy nad dzieckiem, alimentów (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
  • reprezentowania przed sądami, m.in. w sprawach o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej,
  • doradztwa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  • spraw majątkowych małżonków, w tym podziału majątku wspólnego i rozdzielności majątkowej,
  • sporządzania pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji.
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top