Obrona i reprezentacja w sprawach karnych

Życie pisze różne scenariusze, a człowiek nie zawsze podejmuje dobre decyzje. Dlatego może się zdarzyć, że popadniesz w konflikt z prawem. W kontaktach z prokuraturą czy policją, udział obrońcy lub pełnomocnika, który będzie stał na straży Twoich praw, jest konieczny. Dobry adwokat prowadzący sprawy karne to nieoceniona pomoc w trakcie postępowania karnego na każdym jego etapie – począwszy od ustalenia linii obrony w czasie śledztwa czy dochodzenia, a kończąc na etapie dotyczącym wykonania kary. W postępowaniu karnym niezwykłe ważną rolę odgrywa czas, czym szybciej w sprawie będzie brał udział adwokat, tym większa jest szansa na sprawiedliwe jej zakończenie.

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

 • przygotowania strategii obrony,
 • prowadzenia spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrony obwinionego w sprawach z zakresu wykroczeń np. wykroczeń drogowych,
 • obrony podejrzanego/oskarżonego,
 • doradztwa w zakresie porozumień karnoprocesowych,
 • reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
 • obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzania wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),
 • sporządzania analiz prawnych, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą,
 • sporządzania i wnoszenia środków odwoławczych (apelacji lub zażaleń),
 • sporządzania apelacji od wyroku Sądu Okręgowego (przymus adwokacki),
 • sporządzania kasacji do Sądu Najwyższego (przymus adwokacki).
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top