Dla Ciebie

Problemy?
Powierz mi swoje sprawy osobiste, a ja znajdę najlepsze dla Ciebie rozwiązania.

Prawne problemy życia codziennego nie są mi obce, dlatego też świadczę usługi prawne na rzecz osób fizycznych we wszystkich aspektach życia prywatnego.

Czynności wykonywane są na podstawie zlecenia złożonego w formie ustnej, telefonicznie bądź pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej.

Pomoc prawna świadczona jest w siedzibie kancelarii, ale możemy spotkać się również w innym dogodnym dla Ciebie miejscu. Poradę prawną można uzyskać również online.

W ramach obsługi prawnej osób fizycznych świadczę usługi prawne w zakresie:

reprezentowania, zastępstwa prawnego oraz obrony przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,
w tym również obrony i reprezentacji w sprawach karnych

przygotowywania i opiniowania umów, przygotowywania opinii prawnych, projektów pism, w tym pism procesowych i przedsądowych,
a także regulaminów, uchwał i innych aktów prawnych

udzielania porad prawnych

szkoleń z określonej dziedziny prawa

Honorarium

Każda zlecana mi sprawa jest inna i ma swój niepowtarzalny charakter, zaś nakład pracy uzależniony jest od wielu aspektów, dlatego honorarium ustalimy indywidualnie podczas naszego spotkania. Wysokość honorarium uzależniona jest od rodzaju sprawy, koniecznego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu bądź zaskarżenia, terminów oraz ilości rozpraw, a także miejsca wykonywania zlecenia.

Proponuję poniższe sposoby określenia honorarium:

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o rzeczywisty nakład pracy, według stawki za każdą godzinę pracy.

Stawka ryczałtowa

Wynagrodzenie ustalane jest z góry, stosownie do przewidywanego nakładu pracy i nie podlega zmianie.

Jeżeli masz problem, skontaktuj się ze mną i wspólnie znajdziemy jego rozwiązanie.
Scroll to Top