Dla Firm

Prowadzisz Firmę?
Zajmę się jej profesjonalną obsługą prawną.

Od ponad 10 lat jestem przedsiębiorcą. Posiadam wiedzę nie tylko prawną, ale i ekonomiczną, a także doświadczenie w pracy w sądzie gospodarczym. Dlatego też, świadczę kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (JDG i spółek).

Podstawą naszej współpracy będzie umowa o stałej obsłudze lub jednorazowe zlecenie. Wszystkie czynności wykonuję na podstawie zlecenia złożonego w formie ustnej, telefonicznie bądź pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej.

W zależności od Twoich potrzeb – usługi świadczę w siedzibie Kancelarii lub w miejscu prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub w siedzibie Twojej Spółki.

W ramach obsługi firm świadczę usługi prawne w zakresie:

zakładania i rejestracji JDG i spółek, oraz doradztwa w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej

stałej i kompleksowej obsługi prawnej spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą

udzielania porad prawnych, konsultacji oraz wydawania ekspertyz

uczestnictwa, reprezentacji oraz wsparcia merytorycznego podczas negocjacji, pertraktacji i rokowań prowadzonych
z kontrahentami czy partnerami handlowym

sporządzania, analizy, oceny umów handlowych
i gospodarczych

sporządzania wszelkiej dokumentacji niezbędnej w prowadzeniu firmy

przygotowywania umów, opinii prawnych, projektów pism, w tym pism procesowych, a także regulaminów, uchwał
i innych aktów prawnych

reprezentowania
i zastępstwa prawnego Klienta przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami, w tym również obrony
i reprezentacji w sprawach karnych

windykacji należności

szkoleń dla pracowników
z określonej dziedziny prawa

bieżącego doradztwa
w funkcjonowaniu firmy

Honorarium

Każda zlecana mi sprawa jest inna i ma swój niepowtarzalny charakter, zaś nakład pracy uzależniony jest od wielu aspektów, dlatego honorarium ustalimy indywidualnie podczas naszego spotkania. Wysokość honorarium uzależniona jest od rodzaju sprawy, koniecznego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu bądź zaskarżenia, terminów oraz ilości rozpraw, a także miejsca wykonywania zlecenia.

Proponuję poniższe sposoby określenia honorarium:

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o rzeczywisty nakład pracy, według stawki za każdą godzinę pracy.

Stawka ryczałtowa z limitem godzin

Wynagrodzenie ustalane jest formie ryczałtu, z określeniem ilości godzin pracy w okresie jednego miesiąca.

Stawka ryczałtowa

Wynagrodzenie ustalane jest z góry, stosownie do przewidywanego nakładu pracy i nie podlega zmianie.

Jeżeli prowadzisz Firmę, skup swoją uwagę na jej rozwoju, ja zaś zajmę się jej profesjonalną obsługą prawną.
Zyskaj spokój i pewność, że decyzje jakie podejmujesz zostały dobrze przemyślane i zaplanowane.
Scroll to Top