Obsługa prawna firm

Od ponad 10 lat jestem przedsiębiorcą. Posiadam wiedzę nie tylko prawną, ale i ekonomiczną, a także doświadczenie w pracy w sądzie gospodarczym. Dlatego też, świadczę kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (JDG i spółek).  

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

 • zakładania i rejestracji JDG i spółek, oraz doradztwa w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stałej i kompleksowej obsługi prawnej spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • udzielania porad prawnych, konsultacji oraz wydania ekspertyz,
 • uczestnictwa, reprezentacji oraz wsparcia merytorycznego podczas negocjacji, pertraktacji i rokowań prowadzonych z kontrahentami czy partnerami handlowymi,
 • sporządzania, analizy, oceny, umów handlowych i gospodarczych,
 • sporządzania wszelkiej dokumentacji niezbędnej w prowadzeniu firmy,
 • przygotowywania umów, opinii prawnych, projektów pism, w tym pism procesowych, a także regulaminów, uchwał i innych aktów prawnych,
 • reprezentowania i zastępstwa prawnego Klienta przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami, w tym również obrony i reprezentacji w sprawach karnych,
 • windykacji należności,
 • doradztwa w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego,
 • przygotowywania zgłoszeń wierzytelności w toku postępowania upadłościowego,
 • zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym,
 • obsługi wierzytelności,
 • doradztwa w zakresie prawa wekslowego,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
 • szkoleń dla pracowników z określonej dziedziny prawa,
 • bieżącego doradztwa w funkcjonowaniu firmy.  
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top