Spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

W sytuacji, kiedy nie uda się dojść do porozumienia w sposób polubowny, koniecznym staje się skierowanie sprawy na drogę sądową. Dzięki wielomiesięcznej pracy w sądzie, sposób działania sądu nie jest dla mnie zagadką. Szczególnie duże doświadczenie nabyłem prowadząc jako pełnomocnik, sprawy w zakresie dochodzenia należności związanych z inwestycjami budowlanymi i nieruchomościami, a także sprzedażą urządzeń i świadczeniem usług. Wyróżnia mnie również zdobyta wiedza z zakresu ekonomii, handlu, budownictwa, nieruchomości oraz transportu.  

Moimi Klientami są zarówno powodowie jak i pozwani. Przygotowuje dla moich Klientów strategię procesową obejmującą wszystkie etapy postępowania, mając również na względzie postępowanie egzekucyjne. Przez cały okres trwania sprawy, Klient jest stale informowany o jej przebiegu i na bieżąco otrzymuje wszystkie pisma i dokumenty. 

Doświadczenie zdobywane na sali sądowej przekłada się na lepsze doradztwo w zakresie zarówno prawa umów, jak i prawa gospodarczego. Dzięki temu, o wiele łatwiej jest przewidywać konsekwencje procesowe konkretnych zapisów umownych czy decyzji podejmowanych na etapie postępowania przedsądowego.  

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:
  • przygotowania strategii procesowej,
  • reprezentowania w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi,
  • reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentowania w postępowaniach przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy,
  • reprezentowania w postępowaniu upadłościowym,
  • reprezentowania w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • przygotowywania pism procesowych.
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top